CIFP Ánxel Casal
Na mañá do martes 29 de novembro, visitáronnos os alumnos e alumnas do C.S. de Edu. Infantil do CIFP Ánxel Casal visitáronnos o 29 de novembro