O Mupega, á solicitude de órganos das administracións públicas, os seus organismos autónomos e as entidades do sector público dependentes ou vinculadas a calquera dos mesmos, sempre que dispoña de espazos libres, poderá acoller determinados actos que non teñan ánimo de lucro, e persigan unha finalidade axeitada aos obxectivos do centro, segundo o previsto no Decreto 268/2000, de creación.

Os espazos dispoñibles dos que dispón o Mupega son os seguintes:

-A biblioteca, cunha capacidade para 30 persoas.
-O salón de actos con 112 butacas.

Solicitude para o uso de espazos do MUPEGA.


Solicitude escrita,
dirixida á Dirección do Mupega, por parte do organismo público ou entidade do sector público interesado, de acordo co modelo que se figura na páxina principal deste sitio web.