A exposición permanente do Mupega distribúese ao longo das tres plantas do edificio ocupando arredor  duns 1200 metros cadrados, dos 3500 de superficie útil que presenta o edificio.

 
Na planta baixa atópasen os seguintes servizos do museo:

   

 • Biblioteca auxiliar con servizos de consulta bibliográfica, hemerógrafica e de publicacións periódicas, fototeca, fonoteca e videoteca.
 • Sala de investigadores
 •  Salón de Actos con capacidade para 112 persoas
 • Botiquín e roupeiro 
 • Tenda e escaparate de producións propias

 
Ademais nesta planta de entrada ofrécenselle ao visitante os referentes básicos para situalo no tempo, no espazo e na temática específica do museo, para o que se presentan os seguintes módulos museográficos: 

 • Solaina de educadores galegos
 •  Os materiais didácticos
 •  Os xogos e xoguetes
 •  Peza do mes  

 

Na planta primeira ubícanse cinco seccións expositivas que responden a esta nomenclatura :

 

 • O mundo infantil: ciclo da infancia e xogos e xoguetes
 • A administración educativa
 • As escolas chegadas de alén mar
 • O sistema educativo
 • Zona de exposicións temporais


O segundo andar presenta unha disposición análoga á primeira, agás unha pequena zona que se destina ás labores administrativas. Así, podemos observar os diferentes espazos museísticos:

 • As aulas no tempo: escolas de ferrado, restauración borbónica, da segunda república e franquista.
 • Educación Especial
 • A Rede Mupega. Bases e mostra dos fondos dos antigos institutos provinciais fundadores da devandita Rede.
 • O ensino secundario e profesional. Orixes