COÑECE O MUPEGA!  Visitas Guiadas
O Museo Pedagóxico de Galicia, MUPEGA, convídavos a coñecelo a través dunha visita guiada. Organizamos visitas para todo tipo de grupos adaptándonos ás súas características e necesidades, pero sempre perseguindo un obxectivo común: amosar o rico patrimonio escolar.
A solicitude dunha visita guiada débese facer empregando o formulario que se atopa na pestana SOLICITUDE DE VISITAS da nosa páxina web.

Ademais, pensando en que os contidos poidan estar relacionados coas programacións do curso escolar, os docentes teñen á súa disposición unha serie de actividades para traballar na aula antes e despois da visita. Este material pódese consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Información das visitas de escolares

Guía para docentes de Educación Infantil

Guía para docentes de 1º e 2º de  Educación Primaria

Guía para docentes de 3º e 4º de Educación Primaria

Guía para docentes de 5º e 6º de Educación Primaria

Guía para docentes de Educación Secundaria

 

No nome propio e do equipo de educadores que formamos o MUPEGA, recibide un cordial saúdo,

Beatriz Seco
Directora
Museo Pedagóxico de Galicia-MUPEGA
Secretaría Xeral Técnica
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xunta de Galicia