Visitas guiadas
O Museo Pedagóxico de Galicia, MUPEGA, ofrece visitas guiadas gratuítas a grupos a partir de dez persoas, tanto á exposición permanente como á temporal.

Este servizo ten como obxectivo poñer en valor o patrimonio educativo dos galegos e as galegas achegándoo ás persoas que nos visitan, así como coñecer a historia do ensino en Galicia dende o século XIX.

A duración aproximada é dunha hora e cuarto e pódese adaptar ás necesidades, características e intereres do grupo.

Para aclarar calquera dúbida ao respecto da visita ou consultar datas e horarios dispoñibles, ten ao seu dispor os números 981 54 01 55, 981 54 01 56 ou o correo electrónico museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal

Imprescindible reserva previa. Calquera que o desexe, pode solicitar unha visita guiada cubrindo o seguinte formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUDE

O envío da solicitude non garante a realización da visita guiada. O solicitante recibirá resposta por correo electrónico.

Ademais, pensando en que os contidos poidan estar relacionados coas programacións do curso escolar, os docentes teñen á súa disposición unha serie de actividades para traballar na aula antes e despois da visita. Este material pódese consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Información das visitas de escolares

Guía para docentes de Educación Infantil

Guía para docentes de 1º e 2º de  Educación Primaria

Guía para docentes de 3º e 4º de Educación Primaria

Guía para docentes de 5º e 6º de Educación Primaria

Guía para docentes de Educación Secundaria