Órganos de goberno

COMISIÓN REITORA

PRESIDENTE

 • Sr. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria


VOGAIS

 • Secretario Xeral de Política Lingüística
 • Representante da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
 • Sr/a. Director/a do Mupega
 • Representante dos Órganos Consultivos en materia de Patrimonio Cultural
 • Sr. Secretario Xeral Técnico da Consellería da Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 • Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
 • 

SECRETARIO

 • Sr. Administrador do Mupega.

ÓRGANOS UNIPERSOAIS

 • Secretario Xeral
 • Director/a do Mupega
 • Responsables de Áreas
 • Administrador

Equipo actual

SEDE CENTRAL  

Asesores Técnicos

 • Antonio Cepeda Fandiño

Directora

 • Beatriz Seco González

  Secretario Xeral Técnico

  • Jesús Oitavén Barcala 

  Administrador 

  • Marta Chas de la Calle