Exposicións permanentes

A exposición permanente do Mupega distribúese ao longo das tres plantas do edificio ocupando arredor  duns 1200 metros cadrados, dos 3500 de superficie útil que presenta o edificio.


 
Na planta baixa atópasen os seguintes servizos do museo:


   
 • Biblioteca auxiliar con servizos de consulta bibliográfica, hemerógrafica e de publicacións periódicas, fototeca, fonoteca e videoteca.


 • Sala de investigadores

 •  Salón de Actos con capacidade para 112 persoas


 • Botiquín e roupeiro 


 • Tenda e escaparate de producións propias

 
Ademais nesta planta de entrada ofrécenselle ao visitante os referentes básicos para situalo no tempo, no espazo e na temática específica do museo, para o que se presentan os seguintes módulos museográficos: 
 • Solaina de educadores galegos


 •  Os materiais didácticos


 •  Os xogos e xoguetes


 •  Peza do mes  

 


Na planta primeira ubícanse cinco seccións expositivas que responden a esta nomenclatura : 
 • O mundo infantil: ciclo da infancia e xogos e xoguetes


 • A administración educativa


 • As escolas chegadas de alén mar


 • O sistema educativo


 • Zona de exposicións temporais


O segundo andar presenta unha disposición análoga á primeira, agás unha pequena zona que se destina ás labores administrativas. Así, podemos observar os diferentes espazos museísticos:

 • As aulas no tempo: escolas de ferrado, restauración borbónica, da segunda república e franquista.


 • Educación Especial


 • A Rede Mupega. Bases e mostra dos fondos dos antigos institutos provinciais fundadores da devandita Rede.


 • O ensino secundario e profesional. Orixes