Servizos

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais

Nerta

Cualificacións da Proba de Acceso á Universidade (PAU) da convocatoria ordinaria (xuño) de 2014.

auxconversa

Solicitudes de auxiliares de conversa

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

comedores

Xestión de comedores escolares

Convivencia xestión

Xestión da convivencia nos centros educativos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

xecocentros

Xestión de contas dos centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Dicionarios

Dicionarios de galego

DRD 2012
DRD

Documento de recollida de datos

DRDadi

Estatística de atención á diversidade

DRDorienta

Recollida de datos estatísticos de orientación

espazoAbalar

Portal de servizos do Proxecto Abalar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Formaes

Xestión de actividades formativas no estranxeiro

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Plataforma de contratación

Procedementos publicados de contratación públicos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Substitutos

Xestión de substitucións

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

Títulos

Xestión de propostas de títulos