Welcome  
Páxina principal


A Plataforma de Teleformación Galega (Pl@tega) proporciona á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria un sistema de e-learning adaptado ás suas necesidades educativas específicas. O sistema está a ser desenvolvido mediante un convenio de colaboración de I+D co Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos da Universidade de Vigo.

Mediante esta tecnoloxía o estudiante ten acceso a cursos interactivos e multimedia en formato web, apoiados con mecanismos de comunicación que permiten a colaboración e discusión en líña das materias estudiadas. Estes mesmos medios permiten que a formación sexa titorizada por un experto que realice un seguimento do progreso dos estudiantes, así como a orientación, a resolución de dúbidas ou a motivación.

A flexibilidade de Platega permite o desenvolvemento de actividades formativas de diferentes eidos educativos. Por exemplo, na actualidade estanse a impartir cursos de Formación Profesional, Formación de Profesorado ou da Dirección Xeral para o Deporte.

Os beneficios do uso dun sistema de e-learning son moi numerosos:

Aprendizaxe centrada no usuario.
Flexibilidade horaria.
Independencia xeográfica.
Capacidades multimediais e de interacción.
Retroalimentación inmediata
Axuda na adquisición de capacidades de aprendizaxe autónomo
Sensación de pertenza a unha comunidade
Economía de escala na formación de grandes grupos de usuarios

sem
reduga
u@cega
pl@tega
contidos educativos
e-administración
premios SIEGA

 

Premios SIEGA
Convocatoria anual para fomentar a creación de recursos educativos en liña