Welcome  
Páxina principal

A Unidade de Atención a Centros (U@Cega) é un punto único de acceso ó soporte técnico para os centros educativos de ensino non universitario de Galicia.
Este acceso ofrécese mediante teléfono, correo electrónico, fax, chat ou web e a asistencia realízase tanto "on line" como "in situ".

SERVIZOS

Soporte de infraestructura de comunicacións e informática
Soporte de aplicacións educativas e administrativas
Soporte de servizos pedagóxicos na aula

MEDIOS

CONTACT CENTER HELP DESK RECURSOS HUMANOS
Xestión automática de solicitudes e peticións Rexistro, xestión, seguimento e control de incidencias 5 operadores de primeiro nivel
Atención interactiva automática ou semiautomática Apoio á resolución de incidencias 6 operadores de segundo nivel
Conexión co técnico máis apropiado Xestión e control de inventario 4 técnicos de campo
Portal vocal automatizado   4 técnicos de soporte de desenvolvemento
    20 asesores SIEGA de zona

CONTACTAR
Teléfono: 902 905 445 Fax: 981 934 400 E-mail: uac@edu.xunta.es Web: www.edu.xunta.es/uac
sem
reduga
u@cega
pl@tega
contidos educativos
e-administración
premios SIEGA

 

Premios SIEGA
Convocatoria anual para fomentar a creación de recursos educativos en liña