Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Substitutos

Xestión de substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Os nosos centros

EOI de Ourense
EOI de Ourense

Servizos en curso

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

comedores

Xestión de comedores escolares

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01