Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Platega

Plataforma de teleformación galega

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Os nosos centros

CEIP da Pobra de Brollón
CEIP da Pobra de Brollón

Servizos en curso

comedores

Xestión de comedores escolares

Substitutos

Xestión de substitucións

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01