Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Dicionarios

Dicionarios de galego

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Anuncios

(31/03/2015)
(30/03/2015)
(30/03/2015)
(30/03/2015)
(27/03/2015)
(27/03/2015)
Servizo(s) relacionado(s):
(26/03/2015)
(24/03/2015)

Os nosos centros

IES Xoán Montes
IES Xoán Montes

Servizos en curso

drdrespe

DRD de rexime especial

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

comedores

Xestión de comedores escolares

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Substitutos

Xestión de substitucións

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01