Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Platega

Plataforma de teleformación galega

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Os nosos centros

IES San Tomé de Freixeiro
IES San Tomé de Freixeiro

Servizos en curso

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

comedores

Xestión de comedores escolares

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Substitutos

Xestión de substitucións

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01