Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Platega

Plataforma de teleformación galega

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Os nosos centros

CMUS Profesional Xoán Montes
CMUS Profesional Xoán Montes

Servizos en curso

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Avaldia

Avaliacións individualizadas

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Substitutos

Xestión de substitucións

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

comedores

Xestión de comedores escolares

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01