Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Platega

Plataforma de teleformación galega

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Os nosos centros

CEIP Fogar
CEIP Fogar

Servizos en curso

comedores

Xestión de comedores escolares

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Substitutos

Xestión de substitucións

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01