Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Dicionarios

Dicionarios de galego

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Os nosos centros

IES O Ribeiro
IES O Ribeiro

Servizos en curso

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

comedores

Xestión de comedores escolares

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

 902 905 445