Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Platega

Plataforma de teleformación galega

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Os nosos centros

CEIP Alexandre Bóveda
CEIP Alexandre Bóveda

Servizos en curso

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

comedores

Xestión de comedores escolares

Substitutos

Xestión de substitucións

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01