Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Os nosos centros

CEIP Sergio Mascareñas
CEIP Sergio Mascareñas

Servizos en curso

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

comedores

Xestión de comedores escolares

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Substitutos

Xestión de substitucións

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01