Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Anuncios

(21/04/2015)
(21/04/2015)
(20/04/2015)
(20/04/2015)
(17/04/2015)
(17/04/2015)
(16/04/2015)
Servizo(s) relacionado(s):
(16/04/2015)

Os nosos centros

CPI Uxío Novoneira
CPI Uxío Novoneira

Servizos en curso

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

comedores

Xestión de comedores escolares

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Substitutos

Xestión de substitucións

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01