Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Substitutos

Xestión de substitucións

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Os nosos centros

CEIP Sergio Mascareñas
CEIP Sergio Mascareñas

Servizos en curso

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

comedores

Xestión de comedores escolares

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01