Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Platega

Plataforma de teleformación galega

Os nosos centros

CEIP A Carballeira
CEIP A Carballeira

Servizos en curso

Avaldia

Avaliacións individualizadas

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

comedores

Xestión de comedores escolares

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Substitutos

Xestión de substitucións

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01