Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Os nosos centros

CIFP Someso
CIFP Someso

Servizos en curso

comedores

Xestión de comedores escolares

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Substitutos

Xestión de substitucións

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01