Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Platega

Plataforma de teleformación galega

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Os nosos centros

IES O Ribeiro
IES O Ribeiro

Servizos en curso

comedores

Xestión de comedores escolares

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Substitutos

Xestión de substitucións

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

drdrespe

DRD de rexime especial

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01