Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Platega

Plataforma de teleformación galega

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

XADE

Xestión administrativa da educación

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Os nosos centros

CEIP de Santo Paio de Abaixo
CEIP de Santo Paio de Abaixo

Servizos en curso

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

comedores

Xestión de comedores escolares

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

 902 905 445