Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Platega

Plataforma de teleformación galega

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Os nosos centros

CEIP de Conmeniño
CEIP de Conmeniño

Servizos en curso

comedores

Xestión de comedores escolares

Substitutos

Xestión de substitucións

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01