Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Dicionarios

Dicionarios de galego

Os nosos centros

IES de Melide
IES de Melide

Servizos en curso

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

comedores

Xestión de comedores escolares

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01