Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

XADE

Xestión administrativa da educación

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Os nosos centros

CEIP de Petelos
CEIP de Petelos

Servizos en curso

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

comedores

Xestión de comedores escolares

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01