Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Dicionarios

Dicionarios de galego

Os nosos centros

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Servizos en curso

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

comedores

Xestión de comedores escolares

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Substitutos

Xestión de substitucións

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01