Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Platega

Plataforma de teleformación galega

Os nosos centros

CEIP de Lourido
CEIP de Lourido

Servizos en curso

Avaldia

Avaliacións individualizadas

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

comedores

Xestión de comedores escolares

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Substitutos

Xestión de substitucións

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01