Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Os nosos centros

IES Fernando Esquío
IES Fernando Esquío

Servizos en curso

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

comedores

Xestión de comedores escolares

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

 902 905 445