Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Platega

Plataforma de teleformación galega

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Anuncios

(30/03/2015)
(30/03/2015)
(30/03/2015)
(27/03/2015)
(27/03/2015)
Servizo(s) relacionado(s):
(26/03/2015)
(24/03/2015)
(24/03/2015)
Servizo(s) relacionado(s):

Os nosos centros

CPI de Castroverde
CPI de Castroverde

Servizos en curso

comedores

Xestión de comedores escolares

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Substitutos

Xestión de substitucións

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

drdrespe

DRD de rexime especial

Teléfono da Unidade de Atención a Centros: 881 99 77 01