Inicio CFR Vigo

redes
22/05/2015 | 10:54
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.
talento 3.0
21/05/2015 | 09:39
Talento 3.0 busca, por segundo ano consecutivo, poñer en valor o talento como fonte de futuro para a evolución da nosa sociedade en todos os ámbitos
XORNADAS OREITNACION
18/05/2015 | 14:46
Novas perspectivas na orientación profesional
Primeiros auxilios
18/05/2015 | 11:25
Os días 27 de maio e 9 -10 de xuño, terán lugar no CFR de Vigo as XORNADAS: V1402027-PRIMEIROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN, cunha duración de 10 horas.