Inicio CFR Vigo

Maquillaxe de festa e fotografía
29/07/2015 | 12:45
Do 7 ao 9 de setembro terá lugar no IES de Teis de Vigo, o curso V1501031- Curso Maquillaxe de festa e fotografía, para profesorado de FP da familia profesional de Imaxe persoal, cunha duración de 24 horas lectivas.
xornadas informática
22/07/2015 | 13:24
Estas primeiras xornadas de informática pretenden amosar ao profesorado unha visión actual e tendencias sobre determinados temas relacionados coa familia profesional ademais de promover a comunicación entre compañeiras/os de distintos centros e especialidades.
Xornadas galegas de linguas estranxeiras 2015
15/07/2015 | 13:57
Petición de propostas para as Xornadas Galegas de Linguas Estranxeiras 2016
Plan Anual de Formación do profesorado de Formación Profesional
09/07/2015 | 13:52
Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado de Formación Profesional do curso 2015/2016
Plan Anual de Formación do Profesorado
09/07/2015 | 13:00
Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016