Inicio CFR Vigo

G1401015 - Elaboración de programacións FP LOE con aplicación informática
19/09/2014 | 13:41
Do martes 23 de setembro ao martes 14 de outubro realizarase o curso na aula virtual de Platega dirixida ao profesorado de FP que no curso actual vai a impartir docencia nalgún módulo dun ciclo LOE.
FP basica
16/09/2014 | 11:01
Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos
Xornadas Ensinar linguas no entorno europeo
15/09/2014 | 09:16
Os días 3 e 4 de outubro vanse celebrar as I Xornadas Ensinar linguas no entorno europeo, no IES República Oriental de Uruguai para profesorado dos centros de formación de Pontevedra e Vigo.
itec
10/09/2014 | 12:02
G1401078 (CAFI), O1401024 (CFR Ourense) e P1401035 (CFR Pontevedra) Últimos días para inscribirse no curso mixto do ITEC
CURRICULUM
10/09/2014 | 10:04
DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA Núm. 171)