Actualidade

O conselleiro de Cultura e Educación salienta o labor dos docentes para o impuls
(01/10/2014 | 14:41)
Vázquez Abad achegouse tamén ao CPI Plurilingüe Antonio orza Couto, onde se está a implantar o proxecto ‘E-Dixgal’ de libro dixital
Xesús Vázquez Abad e Juan Carlos Hidalgo Guzmán, diretor da Territorial Noroeste
(01/10/2014 | 12:31)
Ambas entidades coinciden en salientar a necesidade de fomentar a formación inversionista nas aulas, e para os adultos, mediante obradoiros específicos

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

comedores

Xestión de comedores escolares

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Títulos

Xestión de propostas de títulos

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados