Actualidade

 A Consellería de Cultura e Educación publica a Orde pola que se implanta a Form
(13/08/2014 | 13:01)
Os ciclos formativos de FP Básica que se impartirán a partires do próximo curso constarán de 2.000 horas equivalentes a dous cursos académicos a tempo completo
A Consellería de Cultura e Educación aposta polas ensinanzas artísticas coa impl
(11/08/2014 | 10:59)
Con esta ampliación de oferta dáse resposta ás demandas da comunidade educativa, permitindo novas opcións de continuar estudos superiores ao alumnado dos conservatorios profesionais

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

comedores

Xestión de comedores escolares

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar