Actualidade

CPI dos Dices
(07/07/2014 | 13:50)
Representantes da Consellería reuníronse cos alcaldes de Dodro e Rois para tratar de resolver este asunto, e decidiron non autorizar unha modificación do horario debido a que suporía un incremento do gasto de máis de 240.000 euros en transporte e que non todos os pais do centro apoian este cambio

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

XADE

Xestión administrativa da educación

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

comedores

Xestión de comedores escolares

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo