Actualidade

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez,
(24/03/2015 | 16:50)
O conselleiro de Cultura e Educación presentou esta mañá os textos, que a partires de hoxe se someten a exposición pública para iniciar a súa tramitación administrativa
Cultura e Educación avanza na ampliación da Rede de Viveiros de Empresa en colab
(23/03/2015 | 20:03)
Crearanse 4 novos viveiros en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía e Verín e ampliaranse outros 2 na cidade de Ourense

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Dicionarios

Dicionarios de galego

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)