Actualidade

(01/09/2010 | 16:57)
José Manuel Pinal recordou nunha entrevista na TVG desde hoxe xa se poden solicitar as axudas para mercar os libros que cambian de idioma por mor do decreto
(26/07/2010 | 17:46)
Ademais deste curso, que comezou hoxe, os próximos días 5 e 6 de agosto terán lugar as Xornadas de Formación de Avaliadores Celga

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Substitutos

Xestión de substitucións

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados