Actualidade

Xesús Vázquez Abad compareceu no Parlamento
(13/10/2010 | 21:04)
O presente ano escolar foi o de estrea de novos proxectos como o ABALAR e o Plan Galego de Potenciación das Linguas Estranxeiras
(06/10/2010 | 18:24)
A Secretaría Xeral de Política Lingüística publica hoxe no DOG a orde pola se adxudican estas subvencións, que ascenden a un total de 501.617 euros

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Platega

Plataforma de teleformación galega

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Substitutos

Xestión de substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais