Actualidade

(25/11/2010 | 13:35)
O director xeral de Educación presentou hoxe esta iniciativa, que se desenvolve en colaboración con BIC Galicia

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Platega

Plataforma de teleformación galega

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Substitutos

Xestión de substitucións