Actualidade

(25/11/2010 | 14:35)
O director xeral de Educación presentou hoxe esta iniciativa, que se desenvolve en colaboración con BIC Galicia

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros