Actualidade

XXIV Xornadas Pedagóxicas da Asociación de Profesores de Francés de Galicia
(09/09/2010 | 21:08)
O director xeral de Educación, José Luís Mira, inaugurou esta mañá as xornadas pedagóxicas, que se desenvolverán ata o sábado no IES Fontiñas, de Santiago de Compostela
(07/09/2010 | 13:26)
Nos centros galegos de educación infantil están matriculados 65.572 alumnos e alumnas, e nos de educación primaria son 130.408

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Substitutos

Xestión de substitucións

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais