Actualidade

(03/11/2010 | 17:48)
A Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de anunciar a proposta de adxudicación das subvencións, que ascenden a un total de 800.000 euros
(18/10/2010 | 10:24)
O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa asistiu hoxe á inauguración do ano académico neste centro

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Substitutos

Xestión de substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados