Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Platega

Plataforma de teleformación galega

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

XADE

Xestión administrativa da educación

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados