Actualidade

(18/10/2010 | 10:24)
O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa asistiu hoxe á inauguración do ano académico neste centro
Xesús Vázquez Abad compareceu no Parlamento
(13/10/2010 | 21:04)
O presente ano escolar foi o de estrea de novos proxectos como o ABALAR e o Plan Galego de Potenciación das Linguas Estranxeiras

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal