Actualidade

A comisaria europea de Educación aplaude o Decreto do Plurilingüismo
(14/09/2010 | 18:20)
Androulla Vassiliou gabou o esforzo da Xunta por introducir o plurilingüismo no ensino non universitario galego
(13/09/2010 | 09:13)
Nos centros galegos de educación secundaria obrigatoria hai matriculados 86.545 rapaces, mentres que no bacharelato ordinario están 31.446 alumnos e alumnas

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Substitutos

Xestión de substitucións