Actualidade

O estudo de inserción laboral da ACSUG confirma o diferencial positivo dos titul
(19/06/2014 | 15:24)
A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia presentou hoxe o informe realizado no 2012 que analiza a situación laboral dos titulados no 09/10, a súa satisfacción cos estudos realizados e o tempo que tardaron en atopar emprego, entre outras variables

Destaques

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

XADE

Xestión administrativa da educación

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais