Información xeral

Actualidade

Rosa Aneiros, Xavier Queipo, Elena Gallego, Anxos Sumai e Diego Ameixeiras
(15/07/2014 | 14:00)
Rosa Aneiros, Xavier Queipo, Elena Gallego, Anxos Sumai e Diego Ameixeiras incorpóranse a este espazo en internet para a proxección exterior das letras galegas cun fragmento traducido das súas obras e información biográfica

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais

XADE

Xestión administrativa da educación

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais