Actualidade

 A Consellería de Cultura e Educación lamenta pronunciamentos alleos á instituci
(11/06/2014 | 18:45)
Cómpre lembrar que a autorización non depende da Xunta, senón do informe favorable da axencia avaliadora independente, a ACSUG, e máis da aprobación do Consello Galego de Universidades
A Consellería de Cultura e Educación e a Asociación Provincial de Talleres de Re
(11/06/2014 | 13:30)
Ao igual que o acordo asinado o 31 de marzo, será para a posta en marcha nesta modalidade do ciclo medio en Electromecánica de Vehículos Automóbiles, desta vez no CIFP Someso, para 15 alumnas e alumnos

Destaques

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

XADE

Xestión administrativa da educación

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais