Actualidade

Xesús Vázquez Abad asinou un convenio de colaboración en materia de Formación Pr
(31/03/2014 | 15:00)
Ademais facilitarase o recoñecemento da experiencia laboral dos traballadores das clínicas dentais, a través do proceso de acreditación de competencias e a actualización dos coñecementos do profesorado dos ciclos formativos
O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, asinou un conven
(31/03/2014 | 14:50)
O convenio asinado hoxe establece a posta en marcha nesta modalidade do ciclo medio en Electromecánica de Vehículos Automóbiles no CIFP Politécnico de Santiago para 15 alumnas e alumnos