Actualidade

A Xunta de Galicia autorizou xa neste ano 2014 a contratación de 306 docentes pa
(10/08/2014 | 10:36)
A provisión temporal de prazas dá resposta aos cambios xustificados na planificación anual das titulacións ou ás necesidades urxentes derivadas da baixa de persoal por causas sobrevidas
 Cultura e Educación incorpora por primeira vez ao sistema educativo galego 19 g
(29/07/2014 | 14:27)
A Consellería ofertará o vindeiro curso un total de 4.360 prazas en centros sostidos con fondos públicos, o que suporá un significativo incremento de profesorado

Destaques

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

XADE

Xestión administrativa da educación

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais