Actualidade

Cultura e Educación entrega os Premios Extraordinarios de ESO ao rendemento, ao
(25/03/2015 | 18:45)
Estes galardóns, que buscan recoñecer a dedicación e os avances nesta etapa educativa, recaeron en 29 alumnas e alumnos
(25/03/2015 | 14:00)
Ambas institucións firman un convenio para a convocatoria dun concurso de proxectos co obxectivo de impulsar a cultura emprendedora entre o alumnado e os titulados de formación profesional

Servizos relacionados

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Dicionarios

Dicionarios de galego

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional