Actualidade

Xesús Vázquez Abad no CIFP A Carballeira – Marcos Valcárcel
(28/08/2014 | 13:55)
O departamento de Cultura e Educación investiu preto de 77.000 euros en actuacións de mellora no centro integrado de formación profesional A Carballeira – Marcos Valcárcel
Xesús Vázquez Abad visitou varios centros escolares no Concello de Melide
(27/08/2014 | 12:10)
O conselleiro comprobou in situ as actuacións que se están ultimando no patio de educación infantil do CEIP Mestre Pastor Barral, por un importe de case 15.700 euros

Servizos relacionados

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras