Actualidade

 Xesús Vázquez Abad anuncia que a oferta de emprego público de docentes para inf
(13/11/2014 | 19:35)
O conselleiro de Cultura e Educación lembrou que se ofertarán un mínimo de 400 prazas, aínda que o número exacto coñecerase en xaneiro, logo de pechar os datos de xubilacións

Servizos relacionados

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Dicionarios

Dicionarios de galego

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto