Actualidade

 Román Rodríguez visita o alumnado que participa nas estadías de inmersión lingü
(10/07/2015 | 12:31)
A Consellería de Cultura e Educación convocou un total de 682 prazas para que estudantes de ESO e Bacharelato melloren as súas competencias en lingua inglesa durante este verán con profesorado nativo en distintos centros residenciais da Comunidade Autónoma

Servizos relacionados

Avaldia

Avaliacións individualizadas

Platega

Plataforma de teleformación galega

Dicionarios

Dicionarios de galego

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

DRD 2012
DRD

Documento de recollida de datos

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras