Recursos

Actualidade

(25/06/2015 | 17:20)
A nova normativa supón un cambio metodolóxico en prol da mellora da calidade educativa e da permanencia do alumnado no sistema
Cultura e Educación publica no DOG o Decreto de implantación da LOMCE en primari
(09/09/2014 | 16:44)
O texto estivo a exposición pública desde o pasado 21 de maio, foi elevado á Mesa Sectorial de Persoal Docente e ao Consello Escolar de Galicia, trámites que desmenten as declaracións de descoñecemento expresadas por distintos colectivos