Actualidade

(04/02/2015 | 18:32)
O número de centros increméntase respecto dos 334 do ano pasado, e a dotación económica da iniciativa ascenderá a máis de 3,6 millóns de euros

Sitios temáticos

Servizos relacionados

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO