Actualidade

 Catrocentos estudantes de 18 centros educativos participarán nas estadías lingü
(16/10/2014 | 15:28)
Esta liña do Plan de Potenciación das Linguas Estranxeira supón a desestacionalización do modelo de estadías formativas de linguas estranxeiras, ampliándoo así a todo o curso escolar

Sitios temáticos

Servizos relacionados

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

auxconversa

Solicitudes de auxiliares de conversa