Actualidade

O conselleiro de Cultura e Educación salienta o labor dos docentes para o impuls
(01/10/2014 | 14:41)
Vázquez Abad achegouse tamén ao CPI Plurilingüe Antonio orza Couto, onde se está a implantar o proxecto ‘E-Dixgal’ de libro dixital

Sitios temáticos

Servizos relacionados

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Títulos

Xestión de propostas de títulos

auxconversa

Solicitudes de auxiliares de conversa

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras