Actualidade

 Román Rodríguez visita o alumnado que participa nas estadías de inmersión lingü
(10/07/2015 | 12:31)
A Consellería de Cultura e Educación convocou un total de 682 prazas para que estudantes de ESO e Bacharelato melloren as súas competencias en lingua inglesa durante este verán con profesorado nativo en distintos centros residenciais da Comunidade Autónoma

Sitios temáticos

Servizos relacionados

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Avaldia

Avaliacións individualizadas

Títulos

Xestión de propostas de títulos