Actualidade

(16/04/2015 | 12:55)
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria para a incorporación de novos centros a este modelo educativo, ao que xa están adheridos 220

Sitios temáticos

Servizos relacionados

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras