Responsable:
Manuel Corredoira López

Servizos relacionados

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Platega

Plataforma de teleformación galega

Avaldia

Avaliacións individualizadas

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

FCT
FCT

Formación en centros de traballo