Responsable:
Manuel Corredoira López

Servizos relacionados

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos