Actualidade

 Catrocentos estudantes de 18 centros educativos participarán nas estadías lingü
(16/10/2014 | 16:28)
Esta liña do Plan de Potenciación das Linguas Estranxeira supón a desestacionalización do modelo de estadías formativas de linguas estranxeiras, ampliándoo así a todo o curso escolar
(16/10/2014 | 15:22)
A Consellería de Cultura e Educación comunicou a incidencia aos directores dos centros e aos representantes das asociacións de transportistas para que sigan os partes meteorolóxicos ao longo da tarde

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal