Actualidade

(24/10/2014 | 12:10)
Xesús Vázquez Abad salientou a importancia da biblioteca escolar como centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, e aproveitou para visitar as obras de mellora que se están a realizar na biblioteca do colexio estradense
 Catrocentos estudantes de 18 centros educativos participarán nas estadías lingü
(16/10/2014 | 16:28)
Esta liña do Plan de Potenciación das Linguas Estranxeira supón a desestacionalización do modelo de estadías formativas de linguas estranxeiras, ampliándoo así a todo o curso escolar

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar