Actualidade

(27/05/2015 | 19:52)
O conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, explicou no Parlamento que “imos estabilizar o sistema Celga”

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Avaldia

Avaliacións individualizadas

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais