Actualidade

O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación participou na
(28/10/2014 | 10:20)
O director xeral de Educación subliñou na súa intervención que este plan “cumpre os obxectivos do Programa de Aprendizaxe Permanente ao conxugar formación bioloxía, sostenibilidade, valores, innovación e aprendizaxe de linguas”

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

XADE

Xestión administrativa da educación

Platega

Plataforma de teleformación galega

Dicionarios

Dicionarios de galego

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados