Actualidade

(22/01/2015 | 13:41)
Este ano Dragal case duplica a súa presenza en centros educativos e incorpora, ademais das visitas de Elena Gallego, sesións de contacontos profesionais e mais a renovación do wiki co que se traballa no proxecto

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Platega

Plataforma de teleformación galega

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais