Actualidade

 Xesús Vázquez Abad salienta que preto de 85.500 escolares galegos están aprende
(24/09/2014 | 18:10)
O conselleiro de Cultura e Educación subliñou que catro de cada dez estudantes estanse a beneficiar desta estratexia integral para a aprendizaxe de idiomas na etapa de ensino obrigatorio

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos