Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Platega

Plataforma de teleformación galega

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros