Actualidade

 Cultura e Educación chegará o vindeiro curso a preto de 71.500 alumnos e alumno
(12/07/2013 | 12:56)
Segundo as resolucións provisionais da Consellería, haberá 183 centros plurilingües e 2.818 seccións bilingües
(10/07/2013 | 17:36)
O conselleiro informou en xaneiro ao Parlamento que durante a súa primeira lexislatura o saldo foi de 1.125 docentes menos en catro anos, cifra semellante á ministerial

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal