Actualidade

 Cultura e Educación participa na “I Xornada cara unha escola inclusiva” organiz
(24/10/2014 | 17:19)
O director xeral de educación salientou que “desde a Xunta de Galicia tense regulado a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes e se promove a colaboración coas entidades que teñen como obxectivo atendela”
 Cultura e Educación presentou as distintas actividades da Fundación Pública Gal
(24/10/2014 | 16:45)
Na xornada presentouse unha guía didáctica sobre o nobel padronés elaborada pola Fundación Barrié, ademais da programación educativa da propia Fundación Cela para o curso 2014/2015

Servizos relacionados

Dicionarios

Dicionarios de galego

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras