Actualidade

A Xunta de Galicia autorizou xa neste ano 2014 a contratación de 306 docentes pa
(10/08/2014 | 10:36)
A provisión temporal de prazas dá resposta aos cambios xustificados na planificación anual das titulacións ou ás necesidades urxentes derivadas da baixa de persoal por causas sobrevidas
A Consellería de Cultura e Educación concede 164 licenzas para a formación do pr
(08/08/2014 | 14:05)
A nova concesión de licenzas por formación para docentes reafirman o compromiso do departamento coa formación do profesorado como garantía dun ensino de calidade

Servizos relacionados

Avaldia

Avaliación de diagnóstico

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Dicionarios

Dicionarios de galego

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras