Actualidade

(08/07/2015 | 13:43)
Con esta actuación preténdese dotar o sistema investigador de capacidade de liderado, estabilidade e a dimensión necesaria para desenvolver o seu traballo a longo prazo en áreas prioritarias para Galicia
Román Rodríguez gaba aos docentes polo seu papel de “principal activo do sistema
(07/07/2015 | 13:30)
A Consellería de Cultura e Educación impulsará as competencias que se consideran necesarias para un axeitado desenvolvemento da profesión, tales como a xestión do coñecemento ou a destreza nas TIC

Servizos relacionados

Dicionarios

Dicionarios de galego

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Avaldia

Avaliacións individualizadas