Actualidade

(09/05/2015 | 13:30)
Ao longo do día sucederanse no salón de actos do edificio CINC da Cidade da Cultura, en Santiago, conferencias, mesas redondas e comunicacións de experiencias arredor de Xosé Filgueira Valverde
Román Rodríguez apela á responsabilidade das familias respecto á proba de 3º de
(06/05/2015 | 16:18)
O conselleiro de Cultura e Educación recalcou que o que se somete a avaliación é o propio sistema co fin de detectar posibles lagoas no proceso de aprendizaxe e de ensino e, deste xeito, poder corrixilas

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Avaldia

Avaliacións individualizadas

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais