Actualidade

 As VII Xornadas Martín Sarmiento congregan os máis de mil escolares que aprende
(09/03/2015 | 14:35)
Promovida pola Comisión Cultural Martín Sarmiento co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a sesión de hoxe contou coa participación do secretario xeral de Política Lingüística

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados