Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Platega

Plataforma de teleformación galega

Substitutos

Xestión de substitucións