Actualidade

(16/10/2014 | 14:22)
A Consellería de Cultura e Educación comunicou a incidencia aos directores dos centros e aos representantes das asociacións de transportistas para que sigan os partes meteorolóxicos ao longo da tarde
O conselleiro Xesús Vázquez Abad asinou un convenio de colaboración co Colexio P
(14/10/2014 | 16:30)
O conselleiro Xesús Vázquez Abad asinou un convenio de colaboración co Colexio Profesional de Enxeñería Informática para o desenvolvemento dun proxecto que instrúa aos escolares fronte aos riscos do ciberespazo

Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros