Servizos relacionados

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Substitutos

Xestión de substitucións

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades