Teléfonos da Consellería de Educación e O.U.
Mér, 28/04/2010 - 14:05

Información:

 • Teléfonos: 981 54 44 00 - 981 54 43 76
   

Gabinete do Conselleiro

 • Teléfonos: 981 54 44 07 - 881 99 97 38
 • Correo electrónico: gabinete [dot] educacionatedu [dot] xunta [dot] es

Gabinete de Comunicación

 • Teléfono: 981 54 52 06  Fax: 981 54 44 96
 • Correo electrónico: miguel_booatedu [dot] xunta [dot] es

 • Teléfonos: 981 54 44 16 - 981 54 44 17 Fax: 981 54 54 43
 •  Correo electrónico: sxatedu [dot] xunta [dot] es

Vicesecretaría Xeral

 • Teléfono: 981 54 44 75

Servizo de Xestión Orzamentaria

 • Teléfono: 981 54 44 40

Servizo Técnico-Xurídico

 • Teléfono: 981 54 44 77

Servizo de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo

 • Teléfono: 981 54 44 04

Subdirección Xeral de Xestión Orzamentaria e de Recursos Educativos Complementarios

 • Teléfono: 981 54 44 92

Servizo de Xestión do Transporte Escolar dos Centros Docentes non Universitarios

 • Teléfono: 981 54 54 14

Servizo de Xestión de Comedores Escolares dos Centros Docentes non Universitarios

 • Teléfono: 981 54 54 80

Servizo de Previsión de Riscos Laborais

 • Teléfono: 981 95 74 79

Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento

 • Teléfono:981 54 44 51

Servizo de Construcións

 • Teléfono: 981 54 44 56

Servizo de Obras e Equipamentos

 • Teléfono: 981 54 44 53

Servizo de Supervisión de Proxectos e Xestión Patrimonial

 • Teléfono: 981 54 44 15

Asesoría Xurídica

 • Teléfono: 981 54 44 74

Intervención Delegada

 • Teléfono: 981 54 44 63 - 981 54 44 65

Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

 • Teléfono: 981 54 01 50

 

 • Teléfonos: 981 54 65 58 - 981 54 65 59 Fax: 981 54 65 42
 • Correo electrónico: dxcrrhhatedu [dot] xunta [dot] es

Subdirección Xeral de Centros

 • Teléfono: 981 54 65 17  Fax: 981 54 65 42

Servizo de Centros

 • Teléfono: 981 54 65 18

Servizo de Xestión de Programas Educativos

 • Teléfono: 981 54 65 23

Subdirección Xeral de Recursos Humanos

 • Teléfono: 981 95 77 95 Fax: 981 54 54 84 - 981 54 54 20 Correo electrónico: sxpatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria:

 • Teléfono: 981 54 44 83  Correo electrónico: persoal [dot] primariaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Acceso e ingreso á función pública docente: 981 54 44 82
 • Concurso de traslados: 981 54 44 82 - 981 54 54 95
 • Interinidades e substitucións: 981 54 44 88 - 981 54 44 87 - 981 54 54 40
 • Situacións administrativas: 981 54 54 95
 • Xubilacións: 981 54 54 95 - 981 54 44 87

Servizo de Profesorado de Ensinanza Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial:

 • Correo electrónico: persoal [dot] secundariaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Acceso e ingreso á función pública docente: 981 54 52 55 – 981 54 44 86 – 981 95 79 10 - 981 95 78 25
 • Concurso de traslados: 981 54 54 94 - 981 54 52 55 - 981 95 79 10
 • Interinidades e substitucións: 981 54 54 08 e 981 54 54 07
 • Listaxes de substitucións: 981 95 79 10
 • Situacións administrativas: 981 54 44 86

Servizo de Persoal de Administración e Servizos:

 • Teléfono: 981 54 54 39
 • Habilitada: 981 54 44 34
 • Nóminas servizos centrais: 981 54 44 32
 • Persoal funcionario: 981 54 44 37 - 981 54 44 29
 • Persoal laboral: 981 54 44 39

Servizo de Réxime Xurídico e Recursos

 • Teléfono: 981 54 54 97
 • Recursos e sentenzas: 981 95 79 12 e 881 99 94 66

 

 

 

 

 • Teléfono: 981 54 65 62 Fax: 981 54 65 50
 • Correo electrónico: dxefpieatedu [dot] xunta [dot] es

Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado

 • Telefono: 981 54 65 03  Fax: 981 54 65 50

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa.

 • Correo electrónico: xsoieatedu [dot] xunta [dot] es
 • Educación Especial / Escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: 981 54 65 05
 • Ordenación educativa: 981 54 65 07
 • Asesoría de Orientación Educativa: 981 54 65 12
 • Asesoría de Programas Educativos Programas-contrato; Apertura de centros escolares públicos fóra do horario lectivo; Plan PROA: 881 99 70 96
 • Asesoría de Programas Educativos. Programas-contrato: 881 99 74 98
 • Asesoría de Innovación Educativa. Plan Proxecta: 881 99 75 98 / 881 99 74 94
 • Asesoría de Linguas Estranxeiras. Programa de inmersión lingüística para outono en 6º de EP e 2º ESO; Auxiliares de conversa en centros concertados: 981 95 75 38
 • Asesoría Linguas Estranxeiras. Centros Plurilingües; Programa PALE; Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado: 981 54 65 44
 • Asesoría de Linguas Estranxeiras. Seccións Bilingües; Programa CUALE; Auxiliares de conversa en centros públicos: 881 99 74 97

Servizo de Formación do Profesorado

 • Teléfono: 881 99 76 36
 • Reintegros individuais: 981 54 65 15
 • Xestión do programa Fprofe: 981 54 65 06
 • Licenzas por estudos: 981 54 65 10
 • Asesoría TIC: 981 54 65 14
 • Asesoría técnica de formación: 981 54 02 88
 • Homologacións: 881 99 72 49

Subdirección Xeral de Formación Profesional

 • Teléfonos: 981 54 65 32/ 33 Fax: 981 54 65 51
 • Teléfono: 981 54 65 66 Fax: 881 99 95 09
 • Correo electrónico: sxpfatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Ordenación e Formación Profesional

 • Teléfono: 981 54 65 34
 • Xefatura Validacións, Homologacións e Equivalencias: 981 54 65 35
 • Asesoría Cursos Formación: 981 54 02 08/ 981 54 65 52
 • Asesoría PCPI - Formación Profesorado: 981 54 65 52
 • Asesoría Ordenación - Desenvolvemento Curricular: 981 54 02 09
 • Asesoría Lingua e Recursos Didácticos: 981 54 02 09
 • Asesoría Deseño Curricular-Normativa: 881 99 70 94
 • Asesoría Ens. Distancia-Normativa: 881 99 70 94

Servizo de Xestión da Formación Profesional

 • Teléfono: 881 99 70 95
 • Asesoría Pobras Libres: 881 99 74 08
 • Asesoría Pobras de Acceso a Ciclos: 881 99 74 07
 • Asesoría Admisión a Ciclos Formativos: 881 99 74 08
 • Asesoría Oferta educativa: 881 99 74 29
 • Asesoría Equip. ciclos- Xestión calidade 981 54 65 43

Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas

 • Teléfono: 981 54 65 46
 • Axudas Prácticas: 981 54 65 38
 • Asesoría Fomento Espíritu Emprendedor: 981 54 65 38
 • Asesoría Medios Audiovisuais: 981 54 65 09
 • Asesoría Recursos Educativos e Acceso Ciclos: 98154 65 08
 • Asesoría Orientación Profesional e Convenios: 981 54 65 36
 • Asesoría Promoción e Difusión FP: 981 54 65 64
 • Asesoría Formación en Centros de Traballo: 981 54 02 13
 • Asesoría Acreditación Competencias: 981 54 02 19

Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial 

 • Teléfono: 981 54 65 53  Fax: 981 54 65 51

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

 • Teléfono: 981 54 65 55
 • Asesoría Música e Artes Escénicas: 981 54 65 56
 • Asesoría ensinanzas deportivas: 981 54 65 56
 • Asesoría Artes Plásticas e Deseño: 881 99 70 20
 • Asesoría de Idiomas: 981 54 65 11

Servizo de Xestión Económica e Educación de Adultos.

 • Teléfono 981 54 65 37
 • Xestión Económica: 981 54 02 89 / 981 54 65 39
 • Asesoría Programas Ed. Europeos: 981 54 65 45
 • Asesoría Educación Adultos: 981 54 65 49

Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

 • Teléfono: 981 54 65 30 Fax: 981 54 65 50
 • Correo electrónico: inspeccion [dot] educativa [dot] scatedu [dot] xunta [dot] es
 • Inspectora: 981 54 65 27

Servizo de Coordinación e Planificación da Inspección Educativa

 • Teléfono: 981 54 65 28
 • Asesor Coordinación: 981 54 65 29
 • Asesor Formación da Inspección Educativa: 981 54 02 74

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

 • Teléfono: 981 54 01 88
 • Desafectacións: 981 54 65 72
 • Asesoría de Avaliación e Calidade: Autoevaluacións e Mellora/Avaliación de diagnóstico: 981 54 65 72
 • Asesoría de Seguimento de Procesos de Avaliación: Datos iniciais de matrícula (DIM)/(AVAL): 981 54 02 05
 • Asesoría de Estatística, Procesos de Planificación e Avaliación Educativa: PISA: 881 99 70 90
 • Asesoría de Informática, Procesos de Planificación e Avaliación Educativa: (AVAL): 881 99 70 90

 

 

 

 • Teléfonos: 981 54 54 27 - 981 54 54 46 Fax: 981 54 54 22
 • Correo electrónico: dxuatedu [dot] xunta [dot] es

Subdirección Xeral Universidades

 • Teléfono: 981 54 54 46 Fax:981 54 54 22

Servizo de Coordinación do Sistema Universitario

 • Teléfono: 981 54 54 30

Servizo de Apoio e Orientación aos Estudiantes Universitarios

 • Teléfono: 981 54 44 30

Servizo de Financiamento do Sistema Universitario

 • Teléfono: 981 54 54 79

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

 • Teléfono: 981 95 78 20  Fax: 881 99 91 35

Servizo de Xestión Científico-Tecnolóxica

 • Teléfono: 981 95 76 49

Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

 • Teléfono: 881 99 51 50

 

 • Teléfono: 981 54 54 36 Fax: 981 54 44 24
 • Correo electrónico: sxpl [dot] secretariaatxunta [dot] es

Subdirección Xeral de Política Lingüística

 • Teléfono: 981 54 44 35  Fax:981 54 44 24

Servizo de Formación, Asesoramento e Proxección Exterior da Lingua

 • Teléfono: 981 95 76 54

Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística

 • Teléfono: 981 54 44 20  Fax:981 54 44 24
 • correo electrónica: sxpl [dot] subdireccionatxunta [dot] es

Servizo de Xestión e Promoción Lingüística

 • Teléfono: 981 54 54 78 - 881 99 94 85

Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

 • Teléfono: 981 54 25 36  Fax: 981 54 25 53
 • Correo electrónico: crpihatcirp [dot] es

Departamento Territorial da Coruña

Xefatura Territorial

 • Teléfono: 981 18 47 01   Fax: 981 18 47 26
 • Correo electrónico:  xefe [dot] territorial [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Xestión Económica: 981 18 47 43       xestion [dot] economica [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Informática: 981 18 47 14        informatica [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Coordinación Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística:  981 18 44 52
 • Servizo Médico: 981 18 47 63
 • Xunta de Persoal: 981 18 47 81

Servizo de Recursos Humanos

 • Teléfono: 981 18 47 27   Correo electrónico: persoal [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Profesorado de Infantil e Primaria: 981 18 47 04  Fax: 981 18 47 17   persoal [dot] primaria [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Profesorado de Secundaria: 981 18 47 46 - 981 18 47 13   Fax: 981 18 47 03     persoal [dot] secundaria [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Persoal non docente: 981 18 47 51         persoal [dot] nd [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Seguridade Social: 981 18 47 09        negociado [dot] seguridadesocial [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Nóminas: 981 18 47 35     nominas [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Programación e Contratación

 • Teléfono: 981 18 47 45    contratacion [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Centros: 981 18 47 10     centros [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Recursos Educativos e Complementarios

 • Teléfono: 981 18 47 39   promocion [dot] estudiantil [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Transporte escolar: 981 18 47 84   Fax: 981 18 22 30  transporte [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Becas: 981 18 47 41 becas [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Títulos: 981 18 47 80 negociado [dot] titulos [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Unidade Técnica

 • Teléfono: 981 18 47 54    unidadetecnica [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es

Gabinete de Normalización Lingüística

 • Teléfono: 981 18 48 98   Fax:981 18 56 81   normalizacion [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo Territorial de Inspección Educativa

 • Teléfono: 981 18 57 27  Fax: 981 18 47 92
 • Inspección Educativa A Coruña: 981 18 47 78/87   inspeccion [dot] corunaatedu [dot] xunta [dot] es
 • Inspección Educativa Ferrol: 981 33 70 74/73  Fax: 981 33 70 71  inspeccion [dot] ferrolatedu [dot] xunta [dot] es
 • Inspección Educativa Santiago: 981 54 01 97/98   Fax: 981 54 02 00  inspeccion [dot] santiagoatedu [dot] xunta [dot] es

 

Departamento Territorial de Lugo

Xefatura Territorial

 • Teléfono: 982 29 42 11   Fax: 982 29 41 52
 • Correo electrónico: xefe [dot] territorial [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Xestión Económica: 982 29 41 57   xestion [dot] economica [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Informática: 982 29 41 61 informatica [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Coordinación Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística:  982 29 41 76

Servizo de Recursos Humanos

 • Teléfono: 98229 41 54
 • Profesorado de Infantil e Primaria: 982 29 41 75    persoal [dot] primaria [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Profesorado de Infantil e Primaria: 982 29 41 75 persoal [dot] primaria [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Profesorado de Secundaria: 982 29 41 79 persoal [dot] secundaria [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Persoal non docente: 982 29 41 30 persoal [dot] nd [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Nóminas: 982 29 41 82 nominas [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es /nominas [dot] concertados [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Recursos Educativos Complementarios, Programación e Contratación

 • Teléfono: 982 29 41 86
 • Contratación: 982 29 41 86 contratacion [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Becas: 982 29 41 89   becas [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Centros: 982 29 41 90 becas [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es
 • Transporte: 982 29 41 86   transporte [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Unidade Técnica

 • Teléfono: 982 29 42 00 unidadetecnica [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es

Gabinete de Normalización Lingüística

 • Teléfono: 982 29 41 62   Fax: 982 29 49 26

Servizo Territorial de Inspección Educativa 

 • Teléfono: 982 29 42 12  Fax: 982 29 42 14 inspeccion [dot] lugoatedu [dot] xunta [dot] es

 

Departamento Territorial de Ourense

Xefatura Territorial

 • Teléfono: 988 38 66 01  Fax: 988 38 66 00
 • Correo electrónico: xefe [dot] territorial [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Xestión económica: 988 38 66 26   habilitacion [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Informática: 988 38 66 27    informatica [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Coordinación Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística:  988 38 66 49

Servizo de Recursos Humanos

 • Teléfono: 988 38 66 03  Fax: 988 38 67 89
 • Profesorado de Infantil e Primaria: 988 38 66 34 persoal [dot] primaria [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Profesorado de Secundaria: 988 38 67 87    persoal [dot] secundaria [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Persoal non docente: 988 38 66 55     persoal [dot] nd [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Nóminas: 988 38 66 30     nominas [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Nóminas: 988 38 66 31     nominas [dot] concertados [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Recursos Educativos Complementarios, Programación e Contratación 

 • Teléfono: 988 38 66 53 
 • Centros: 988 38 69 24  centros [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Transporte: 988 38 66 48 transporte [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Becas: 988 38 66 48 becas [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es
 • Contratación: 988 38 66 54 contratacion [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Unidade Técnica

 • Teléfono: 988 38 66 45 unidadetecnica [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es

Gabinete de Normalización Lingüística

 • Teléfono: 988 38 66 59 Fax: 988 38 60 03

Servizo Territorial de Inspección Educativa

 • Teléfono: 988 38 66 58  Fax: 988 38 67 88  inspeccion [dot] ourenseatedu [dot] xunta [dot] es

 

Departamento Territorial de Pontevedra

Xefatura Territorial

 • Teléfono: 986 80 59 60  Fax 986 80 59 37
 • Correo electrónico: xefe [dot] territorial [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es  secretaria [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Xestión Económica: 986 80 59 39     habilitacion [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Equipo de Orientación Específica: 986 80 59 72  eoe [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Informática: 986 80 59 59  Fax: 986 80 59 31     informatica [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Inspección médica: 986 80 59 04  Fax: 986 80 59 31   inspeccion [dot] medica [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Coordinación Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística:  986 80 39 31

Servizo de Recursos Humanos

 • Teléfono:986 80 59 41  Fax:986 80 59 00
 • Profesorado de Infantil e Primaria: 986 80 59 73   persoal [dot] primaria [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Profesorado de Secundaria: 986 80 53 10   persoal [dot] secundaria [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Persoal non docente: 986 80 59 42   persoal [dot] nd [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Nóminas : 986 80 53 32    nominas [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Nóminas centros concertados: 986 80 59 34    nominas [dot] concertados [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Seguridade social: 986 80 59 35

Servizo de Programación e Contratación

 • Teléfono: 986 80 59 05
 • Contratación: 986 80 59 06     contratacion [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Centros: 986 80 53 02     centros [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Recursos Educativos Complementarios

 • Becas: 986 80 59 01  becas [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Títulos: 986 80 59 54
 • Transporte escolar: 986 80 59 53 - transporte [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es

Servizo de Unidade Técnica

 • Teléfono : 986 80 59 11  unidadetecnica [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es

Gabinete de Normalización Lingüística

 • Teléfono : 986 80 59 71  Fax: 986 80 50 45

Servizo Territorial  de Inspección educativa

 • Teléfono: 986 80 59 09  Fax: 986 80 56 99
 • Inspección Educativa Pontevedra: 986 80 59 29   inspeccion [dot] pontevedraatedu [dot] xunta [dot] es
 • Inspección Educativa Vigo: 986 81 75 43  Fax: 986 81 76 25/55   inspeccion [dot] vigoatedu [dot] xunta [dot] es

Consello Escolar de Galicia

 • Teléfono: 981 58 14 66    Fax: 981 58 15 98
 • correo electrónico: conselloescolaratedu [dot] xunta [dot] es

Consello galego de Formación Profesional

 • Teléfono: 981 54 65 33   Fax: 981 54 65 51
 • Correo electrónico: consellogalegofpatedu [dot] xunta [dot] es

Consello galego de Universidades

 • Teléfono: 981 54 54 27

Colectivo: