Letras desempate

Ano académico de traballo: 2018/2019

 Amósanse as letras primeira e segunda do primeiro e segundo apelido, obtidas de xeito aleatorio, para empregar no proceso de desempate en caso de ser preciso.

Letras desempate 
Convocatoria Apelido 1 letra 1 Apelido 1 letra 2 Apelido 2 letra 1 Apelido 2 letra 2
2018/2019 Z T C J
FEDER