Ano académico de traballo: 2019/2020

Solicitude de admisión

Para poder recuperar unha solicitude de admisión xa creada deberá indicar os datos código da solicitude e DNI/NIF/NIE/... do/a proxenitor/a ou representante legal

Datos necesarios para recuperar a solicitude 
Debe indicar o Dni/Nif/Nie... do proxenitor, proxenitora ou representante legal do alumno/a que asinará a solicitude.
  Axuda 
   

   
FEDER