by Dinamización

Benvidos á páxina do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA.

APUNTES

Creative Commons

Creative Commons

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA , creado por Dinamización , ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Sen obras derivadas

Creador/a Dinamización.

Seor_gato(descargaryoutube.com).mp4
Animación flash