axudaplicacion

Axudas das aplicacións

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Colectivos con dereito a conta

Teñen dereito a unha conta de usuario e correo electrónico os seguintes colectivos:

Tamén teñen dereito a conta de usuario pero non a conta de correo electrónico, entre outros, os seguintes colectivos:

Periodicamente procederase a desactivar aquelas contas de usuario e correo electrónico pertencentes a persoas que perderon o seu dereito. Se vostede pensa que pode haber algún problema cos seus datos (alta nas bases de datos de persoal, DNI, datos de contacto, etc...) diríxase ao órgano correspondente (centro, delegación ou servizos centrais) para corrixilos.

Todas aquelas contas que permanezan sen uso, é dicir, aquelas ás que non se acceda no prazo dun ano (365 días), para todos os colectivos, poderán ser desactivadas.