Novas relacionadas coa aplicación

Novas de Programa PIALE


 

10/07/2019: Listas definitivas de persoas admitidas PIALE 2019

Publícanse as listas definitivas de persoas admitidas en cada unha das actividades convocadas segundo a Orde do 7 de maio de 2019, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE), para o ano 2019:

 

0. Relación de persoas excluídas do procedemento

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria (Canadá)

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria, formación profesional e EEOOII (Canadá)

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato (Canadá)

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Canadá)

5. Integración para profesorado de inglés en EEOOII (Canadá)

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial (Canadá)

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e  ensinanzas de réxime especial (Portugal)

8. Integración para profesorado especialista de francés de primaria, secundaria, formación profesional e EEOOII (Francia)

9. Integración francés para profesorado CLIL de primaria, secundaria, formación profesinal e ensinanzas de réxime especial (Francia)

10. Inglés para profesorado especialista de primaria (Reino Unido/Irlanda)

11. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EEOOII (Reino Unido/Irlanda)

12. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Reino Unido/Irlanda)

13. Inglés para profesorado CLIL de secundaria. formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Reino Unido/Irlanda)

14. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Francia)

15. Lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Portugal)

16. Lingua alemá para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Alemaña).

17. Lingua inglesa en Galicia para profesorado CLIL de primaria, secundaria formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Galicia).

 

Subir ao índice

26/06/2019: listas provisionais programa PIALE 2019

 Publícanse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2019. A exposición destas listas abre un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 3 de xullo de 2019, incluído.

As reclamacións ou renuncias deberán presentarse electronicamente, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, en https://sede.xunta.gal/portada. Deberán entrar en A miña sede, na solicitude realizada para a convocatoria do programa PIALE 2019, código do procedemento ED305F, e picar en Accións, na opción alegacións ou renuncia, segundo corresponda. Ao picar en alegacións, poderán achegar a documentación que consideren. 

Unha vez que a reclamación sexa remitida polo procedemento indicado, solicítase que se adiante, ademais, escaneada ao correo electrónico formaes@edu.xunta.es para axilizar a súa tramitación de cara á publicación das listas definitivas.

 

Listas de persoas admitidas e excluídas no programa PIALE 2019:

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria (Canadá)

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria, formación profesional e EEOOII (Canadá)

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato (Canadá)

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Canadá)

5. Integración para profesorado de inglés en EEOOII (Canadá)

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial (Canadá)

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e  ensinanzas de réxime especial (Portugal)

8. Integración para profesorado especialista de francés de primaria, secundaria, formación profesional e EEOOII (Francia)

9. Integración francés para profesorado CLIL de primaria, secundaria, formación profesinal e ensinanzas de réxime especial (Francia)

10. Inglés para profesorado especialista de primaria (Reino Unido/Irlanda)

11. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EEOOII (Reino Unido/Irlanda)

12. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Reino Unido/Irlanda)

13. Inglés para profesorado CLIL de secundaria. formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Reino Unido/Irlanda)

14. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Francia)

15. Lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Portugal)

16. Lingua alemá para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Alemaña).

17. Lingua inglesa en Galicia para profesorado CLIL de primaria, secundaria formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Galicia).

 

 

Subir ao índice