Xustificación gasto "Biblioteca Inclusiva"

Anexos para xustificación gasto BIBLIOTECA INCLUSIVA.

Anexos para a xustificación da partida extraordinaria recibida no curso 2017/2018 dentro do programa BIBLIOTECA INCLUSIVA.

  • O prazo para entrega desta xustificación é o 30 de xuño de 2018.
  • No caso de ser necesario, poderá ampliarse este prazo, previo acordo cos responsables do seguimento deste programa (Asesoría de bibliotecas escolares).