Xustificación gastos PLAMBE 2018/2019

Impresos para xustificación do gasto PLAMBE - 2018/2019

De cara á xustificación das contías recibidas a través da convocatoria PLAMBE correspondente ao ano 2018/2019 para centros PÚBLICOS, achéganse os dous impresos necesarios, que deberán remitirse XUNTOS, antes do 10 de xuño de 2019, á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. 

- DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DE GASTO

- ANEXO IX- XUSTIFICACIÓN