Xustificación Selo "Biblioteca Escolar Solidaria"- 2020

Xustificación do gasto - SELO "BIBLIOTECA ESCOLAR SOLIDARIA"-2019

Achégase impreso para xustificación do gasto relativo á CONCESIÓN DO
SELO "BIBLIOTECA ESCOLAR SOLIDARIA" en en xullo de 2020. segundo resolución
da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 16 de xullo de 2020: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_selo_vol_abiblioteca_escolar_solidaria_19_20_final_0.pdf