Biblioteca escolar, centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe

A actual sociedade da información fai imprescindible a presenza de bibliotecas escolares nos centros educativos, concibidas como dinámicos centros de recursos de información, con fondos documentais actualizados e diversos; espazos de achegamento á lectura de todo tipo de textos, en todo tipo de soportes, con todo tipo de finalidades; lugares para a aprendizaxe guiada ou autónoma; puntos de encontro e convivencia entre todos os membros da comunidade educativa.

Formarse, ensinar, aprender..., nunha sociedade complexa, diversa e democrática é dar resposta ás necesidades emerxentes, adaptarse e adoptar as medidas organizativas necesarias para que as "comunidades de aprendizaxe", que deberan ser todos os centros, sirvan aos intereses de todos e favorezan a formación permanente e o acceso aos bens culturais comúns.

A existencia dunha biblioteca escolar dinámica, ben dotada e actualizada, supón unha oportunidade para a innovación pedagóxica, achega recursos para o tratamento dos contidos propios de todas as áreas e ámbitos de aprendizaxe e muda a forma de entender o ensino e a aprendizaxe de quen participa da súa vitalidade.

Pódese descargar arquivo: A biblioteca escolar, centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe.

Encontros do Plan de mellora de bibliotecas escolares, 2006/2007

O mes de marzo  foi un mes para encontros e reencontros entre as xentes do Plambe.

Celebráronse en Sanxenxo e Santiago, os pasados 1, 2 e 10 de marzo, os Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, 2006/2007, no se que atoparon os responsables das bibliotecas dos centros que se veñen de incorporar ao programa neste curso que camiña.

Declaración de Toledo sobre alfabetización informacional (ALFIN)

Profesionais da información e da educación do Estado español reuníronse en Toledo, en febreiro de 2006, convidados polo Ministerio de Cultura e a Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, nun seminario de traballo - Biblioteca, aprendizaxe e cidadanía: a alfabetización informacional -, co fin de analizar a aplicación do concepto e a situación dos programas de alfabetización informacional en España, así como para propoñer as liñas de actuac