Radio na Biblio. 2018-2019

RADIO NA BIBLIO 2018-2019
Entrega final de ficheiros

Instrucións

 
Para solicitar o acceso á carga de ficheiros deberá indicar a continuación o Código do seu centro.

Destinatarios

Pode seleccionar os destinatarios opcionais da mensaxe:
  • E-mail do centro (obrigatorio)

Ficheiros a enviar:

 
  • Memoria (PDF) (máximo 2 páxinas, segundo o apartado 3.c da convocatoria)
  • Imaxes (ZIP) (máximo 5)
  • Produción sonora elaborada polo alumnado (MP3)
    Acompañada dunha descrición do proceso debidamente documentado (contexto, contido, tarefas, guión, participantes...) (PDF)
  • Xustificación económica (PDF) (modelo ODT) (modelo PDF)
Código do centro solicitante:
DATA LÍMITE
ATA o 10/07/2019 23:59 horas
Faltan:
Ante calquera dúbida, por favor, contacte con esta Asesoría de Bibliotecas Escolares:
E-mail da Asesoría
Telf.: 881 997 637 - 881 997 562