Avaliación crítica dos fondos (expurgación)

 

Desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares elaborouse un pequeno documento en relación coa expurgación dos fondos. Este material de apoio pretende matizar e resolver dúbidas sobre estes labores, básicos na xestión técnica da coleccion das bibliotecas escolares. É fundamental a súa lectura e difusión entre os membros dos equipos de bibliotecas.

AVALIACIÓN CRÍTICA DOS FONDOS