Declaración dos Dereitos de Alfabetización dos Cidadáns Europeos

Desde o Plano Nacional de Lectura de Portugal e a Rede ELINET chéganos este vídeo que lembra os Dereitos de Alfabetización dos Cidadáns Europeos (en breve, versión en galego desta declaración):