Curso académico: 2019/2020
Centro: 15026753 - IES A Pontepedriña

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Francisco Javier Dapena Castro
Vicedirector/a María Jesús Vázquez Pérez
Secretario/a Rosa Aldrey Villar
Xefe/a de estudos nocturno Inés Martorell Quintans
Xefe/a de estudos Xosé Neiro Ramos