Curso académico: 2020/2021
Centro: 15027873 - IES Afonso X O Sabio

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a María Belén Vidal Marcote
Vicedirector/a Beatriz Alonso Pérez-Ávila
Secretario/a Rosa María Maceiras Miñán
Xefe/a de estudos Susana Cristina Vicente Martínez