Curso académico: 2019/2020
Centro: 27016315 - IES de Becerreá

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Fernando Cerecedo González
Vicedirector/a Yolanda Pérez Zapiain
Secretario/a Xosé Antón Bao Abelleira
Xefe/a de estudos Jesús Ramón Folgueira González