Curso académico: 2019/2020
Centro: 27020793 - CIFP Porta da Auga

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Isidro Berdeal Díaz
Vicedirector/a Adrián López López
Secretario/a Rafael Fernández Reiriz
Xefe/a de estudos José Manuel López Teijeira