Curso académico: 2020/2021
Centro: 36013448 - CIFP Manuel Antonio

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Rubén Otero Caneda
Vicedirector/a María Begoña Delso Sanz
Secretario/a Jorge Táboas Muras
Xefe/a de estudos Joaquín Matés Pandavenes