Curso académico: 2019/2020
Centro: 15015238 - CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Educación primaria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non