Curso académico: 2019/2020
Centro: 15015378 - CPR Plurilingüe Compañía de María
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Si
Educación Especial Si
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Si
Educación primaria Si
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non