Curso académico: 2019/2020
Centro: 15015494 - CPR San Pelayo (MM. Benedictinas)
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non