Curso académico: 2019/2020
Centro: 15015603 - CPR Plurilingüe La Salle
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Si
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Si
Educación primaria Si
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non