Curso académico: 2019/2020
Centro: 15016449 - CPR Juniors

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación infantil

Edificio Plan Réxime Nivel Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Non

Educación primaria

Edificio Plan Réxime Nivel Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Non

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Non

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Non
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Non

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de ventas e espazos comerciais Non