Curso académico: 2019/2020
Centro: 15019281 - CPI de Zas
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Educación primaria Non