Curso académico: 2020/2021
Centro: 15023466 - IES Lamas de Abade

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría
Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Saúde ambiental
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Formación e orientación laboral
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Operacións administrativas e documentación sanitaria
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Relacións no equipo de traballo
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas básicas de enfermería
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Estética e beleza
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Peiteado e cosmética capilar
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Documentación e administración sanitarias
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Estética integral e benestar
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Próteses dentais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Dotación sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Evacuación e traslado de pacientes
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Loxística sanitaria en emerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Mantemento mecánico preventivo do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias - Teleemerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Análise bioquímica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Microbioloxía clínica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas de análise hematolóxica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas de inmunodiagnóstico
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Emerxencias sanitarias
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Estética e beleza
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Peiteado e cosmética capilar
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Documentación e administración sanitarias
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Estética integral e benestar
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Próteses dentais
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Peiteado e estética