Curso académico: 2019/2020
Centro: 15023466 - IES Lamas de Abade

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Coidados auxiliares de enfermaría
Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Saúde ambiental
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Formación e orientación laboral
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Operacións administrativas e documentación sanitaria
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Relacións no equipo de traballo
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas básicas de enfermería
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Documentación e administración sanitarias
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Estética e beleza
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Estética integral e benestar
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Peiteado e cosmética capilar
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Próteses dentais
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Dotación sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Evacuación e traslado de pacientes
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Loxística sanitaria en emerxencias
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Mantemento mecánico preventivo do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
Plan LOE Réxime de adultos Emerxencias sanitarias - Teleemerxencias
Plan LOE Proba libre Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Plan LOE Proba libre Documentación e administración sanitarias
Plan LOE Proba libre Emerxencias sanitarias
Plan LOE Proba libre Estética e beleza
Plan LOE Proba libre Estética integral e benestar
Plan LOE Proba libre Farmacia e parafarmacia
Plan LOE Proba libre Peiteado e cosmética capilar
Plan LOE Proba libre Próteses dentais
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Peiteado e estética